Buddy van nieuwe eigenaar

Ben je blij dat je je auto deelt binnen Dégage? 

Wil je graag je ervaringen en kennis als eigenaar delen met anderen?

Wil je andere eigenaars in je buurt ontmoeten?

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe buddy!

Taakomschrijving

Nieuwe eigenaars krijgen via centrale mails heel wat informatie over hun instap en hun eerste reservaties. Vaak zitten ze nog met vragen en/of hebben ze nood aan persoonlijk contact tijdens de eerste stapjes van het delen van hun auto. Daarom zijn we op zoek naar eigenaars die graag buddy willen zijn voor een beginnende eigenaar. Want de ervaringen en opgebouwde kennis van onze huidige eigenaars zijn ideaal om een nieuwe eigenaar een warm welkom te geven.

 

Wat houdt ‘buddy zijn’ praktisch in?

 

 • Je krijgt een mailtje van de operationele werking als er een instappende eigenaar is. Op termijn zou het leuk zijn dit zoveel mogelijk buurtgericht te verdelen.
 • Je neemt via je persoonlijk mailadres contact op met de eigenaar met de vraag of ze nood hebben aan persoonlijk contact (we hebben hiervoor een template)
 • Indien de nieuwe eigenaar contact wenst, dan spreek je onderling af. Dit kan online zijn, telefonisch of fysiek bij de eigenaar of jouw thuis. De eigenaar kan ook aangeven dat het (voorlopig) niet nodig is. Dan stopt het hier voor je.
 • Graag horen we je ervaringen na een contact met een nieuwe eigenaar. Je licht ons via mail kort in over hoe je contact is verlopen en waar de eigenaar nood aan had. Specifieke vragen zijn handig voor ons om te weten zodat we deze kunnen inkantelen via andere communicatiekanalen.
 • Mocht de nieuwe eigenaar na jullie ontmoeting nood hebben aan bijkomende ondersteuning, dan kan je zelf kiezen of dit door jou gebeurt of door de centrale werking.

 

Dit nieuwe buddysysteem zit in een testfase. Het is zeker leuk mocht je willen meedenken over de aanpak hiervan. Tijdens de werkgroep eigenaarszorg zal het project af en toe op de agenda komen. Je aanwezigheid en/of inbreng is vanzelfsprekend zeer welkom.

Wij bieden

 • De mogelijkheid om je ervaringen en kennis te delen met andere eigenaars
 • Meer en leuk contact met andere eigenaars en gelijkgezinden, het liefst in je buurt
 • Mogelijkheid om je ervaringen te delen met de werkgroep eigenaarszorg
 • Jaarlijkse (toffe en interessante) vrijwilligersdag met alle andere vrijwilligers binnen Dégage!
 • Dégapero’s (iets drinken op café)
 • Je werkt constructief mee aan ons project om mobiliteit democratisch en toegankelijk te maken
 • Terugbetaling verplaatsingskosten en andere onkosten
 • Verzekering BA

 

Wanneer

We vragen je het engagement om met minimum één eigenaar per maand af te spreken. Tijdstip van ontmoeting bepaal je onderling met de nieuwe eigenaar.

 

Vereisten

 • Je bent een actieve eigenaar bij Dégage
 • Je kan vlot werken met ons reservatiesysteem
 • Je wil elke maand minimaal ongeveer 1,5 uur besteden aan ontmoeting en interne communicatie

Interesse? Meld je aan bij tina@degage.be.